ZZP'er / Freelancer

De ZZP ' er / Freelancer heeft veelal een·administratie met een beperkt aantal facturen en is veelal goed in staat om de eigen inkoop- en verkoopfacturen te verwerken. Wij hebben·een Excel model waarin de ZZP'er / Freelancer zelf de basisboekingen kan registreren. Met dit model houdt u als ZZP'er / Freelancer goed zicht op uw kosten en opbrengsten en uw btw positie (t.b.v. de btw aangifte).

Eenmaal per kwartaal of eenmaal per jaar nemen wij de werkzaamheden van u over om een fiscaal geaccepteerde balans samen te stellen. Verder doen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting en verzorgen een jaarrekening.

Uiteraard kan onze dienstverlening ook verder gaan door alle administratieve werkzaamheden van u over te nemen.