Klanten

Klanten algemeen:

Ons huidige klantbestand wordt gekenmerkt door ondernemers in het MKB segment van Eemland, Utrecht, Almere, Amsterdam en Rotterdam.

80% van onze klanten is·werkzaam in de zakelijke·dienstverlening. De resterende 20% is werkzaam in detailhandel, maakindustrie en maatschappelijke dienstverlening.

Een aanzienlijk deel werkt in de automatisering·(bv. projectleiders en ict-advies) en een flink deel opereert als coach/trainer. Ook de media in ruime zin (TV en internet) is ruimschoots vertegenwoordigd. Voor de meeste klanten is de urenverantwoording de basis voor het versturen van hun facturen. Bij een klein deel wordt de omzet op andere wijze gegenereerd.

BV ondernemers:

Eén derde van onze klanten verricht zijn dienstverlening vanuit één of meerdere BV's. Een aantal ondernemers gebruikt de BV naast de reguliere activiteiten eveneens voor het beheer van een stamrecht en/of pensioen·en in een aantal gevallen is er sprake van een afzonderlijke stamrecht BV. Eén van de BV ondernemers maakt gebruik van de Engelse Ltd. En één van onze ondernemers verricht zijn activiteiten hoofdzakelijk in het buitenland.

Eenmanszaak / Vof:

Resteert 2/3 van de klanten die vanuit de Vof of Eenmanszaak het ondernemerschap beoefent. Een aantal ondernemers heeft tesamen met de partner een zgn. man-vrouw firma opgericht (speciaal soort vof). Een aanzienlijk deel van de ondernemers in de eenmanszaak valt te typeren als zzp'er die op basis van urenverantwoording de omzet genereert.

Overige ondernemingsvormen:

Een aantal klanten maakt gebruik van de vereniging of stichting. De stichting en vereniging richten hun·doelen op respectievelijk belangbehartiging voor vrouwen vanuit Europees perspectief en anderzijds stimulering van netwerken.