Opstellen, goedkeuren en deponeren binnen de termijnen.

Nadat wij de boekhouding hebben afgesloten stellen wij de jaarrekening en jaarstukken op. Afhankelijk van de grootte van de onderneming moeten publicatiestukken worden opgesteld en gedeponeerd.

  1. de publicatiestukken
  2. de notulen AV
  3. de deponering bij de KvK