Belastingaangiften

Bij de belastingaangifte komt de online samenwerking volop tot uitdrukking. In de meeste gevallen zal het bij de belastingaangifte gaan om:

  • aangifte omzetbelasting (btw-aangifte per kwartaal of per maand)
  • aangifte inkomstenbelasting (eenmaal per jaar)
  • aangifte vennootschapsbelasting (eenmaal per jaar)
  • aangifte dividendbelasting (per dividenduitkering)

De aangifte omzetbelasting verzorgen wij voor u op basis van de door u aangeleverde facturen. Het systeem waarmee wij de aangifte uitvoeren is Twinfield of Exact Online.

Wij maken gebruik van de uitstelregeling voor belastingconsulenten. Hierdoor kunnen wij meer spreiding aanbrengen over het jaar aanbrengen. In de meeste gevallen zullen de deadlines van 1 april of 1 mei geen betekenis meer hebben.

Vaak organiseren wij een voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

De aangifte inkomstenbelasting organiseren wij voor u in een professioneel aangifte pakket. Daarbij wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van de zgn. voor-ingevulde aangifte gegevens (ook wel VIA-gegevens genoemd). De professionele pakketten kenmerken zich door diverse toelichtingsmogelijkheden, adviezen en een optimalisatie functie waarmee de optimale verdeling tussen partners berekend kan worden.

De aangifte vennootschapsbelasting organiseren wij voor u op basis van de informatie die in de boekhouding gedurende het gehele jaar is opgebouwd.

De aangifte dividendbelasting organiseren wij zodra er een besluit door de Algemene Vergadering van aandeelhouders is genomen.